HỆ THỐNG KHẢO SÁT NĂNG LỰC CẠNH TRANH DDCI HÀ TĨNH

Khảo sát DDCI được đánh giá bởi các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trên địa bàn tỉnh.

MỤC TIÊU

Khảo sát, đánh giá năng lực cạnh tranh của sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã (DDCI) trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhằm mục đích đánh giá năng lực của chính quyền các sở, ban, ngành và huyện, thành phố thị xã trên khía cạnh điều hành kinh tế, phát huy vai trò, trách nhiệm điều hành các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã để thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh tỉnh Hà Tĩnh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Từ đó tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết các công việc, thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực; qua đó nâng cao sự tin tưởng, quan tâm và đồng tình ủng hộ, tham gia của cộng đồng doanh nghiệp đối với mọi lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

37+

SBN, Huyện/TP được khảo sát

4394+

DN, HTX, HKD tham gia khảo sát

Khảo sát DDCI được đánh giá bởi các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Hồ sơ DDCI và báo cáo kết quả khảo sát các năm

So sánh chỉ số DDCI giữa các sở ban ngành/ địa phương, giữa các năm.

Tổng hợp kết quả, xếp hạng khảo sát chỉ số DDCI

Câu hỏi thường gặp
Các câu hỏi thường gặp về chỉ số DDCI, mục đích khảo sát và các thông tin liên quan


Chỉ số năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thành phố, thị xã (viết tắt: DDCI - Department & District Competitiveness Index) là một chỉ số tổng hợp sử dụng để khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về các khía cạnh khác nhau trong năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh của huyện, thành phố, sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.


Mục đích

- Mục đích chung: Phát huy vai trò, trách nhiệm điều hành các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã để thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh tỉnh Hà Tĩnh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
- Mục đích cụ thể:
+ Tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
+ Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị. Kêu gọi tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc đóng góp xây dựng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan nhà nước;
+ Trên cơ sở kết quả DDCI, nghiên cứu giải pháp để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) những năm tiếp theo.

Khảo sát chỉ số DDCI do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo thực hiện. Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà TĨnh là đơn vị được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức thực hiện khảo sát.

Bộ Chỉ số DDCI gồm 09 chỉ số thành phần(trong đó bao gồm 08 chỉ số thành 01 chỉ số thành phần đặc thù cho các huyện, thành phố, thị xã)

Các chỉ số thành phần chung

1.     Tính minh bạch và tiếp cận thông tin

2.     Tính năng động và hiệu lực

3.     Chi phí thời gian

4.     Chi phí không chính thức

5.     Cạnh tranh bình đẳng

6.     Hỗ trợ doanh nghiệp

7.     Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự

8.     Vai trò người đứng đầu

9.     Tiếp cận đất đai

Các chỉ số thành phần đặc thù cho huyện, thành phố

1.     Tiếp cận đất đai

Về nội dung: Phiếu khảo sát DDCI được xây dựng trên cơ sở các chỉ số thành phần đã được lựa chọn. Căn cứ trên nội dung mỗi chỉ số thành phần sẽ có các câu hỏi (tiêu chí) tương ứng với nội dung của chỉ số thành phần. Nội dung tiêu chí đảm bảo tính khái quát chung, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của huyện, thành phố, sở, ban, ngành.

Phiếu có phần trả lời câu hỏi để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có thể bày tỏ những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải hoặc đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Phiếu không ghi tên các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được khảo sát lên trên phiếu nhằm bảo mật thông tin cho những người trả lời phiếu phản ánh ý kiến một cách trung thực, khách quan.

- Về hình thức: Phiếu khảo sát được thiết kế theo hình thức trả lời trắc nghiệm lựa chọn phương án có sẵn và có câu hỏi theo hình thức tự luận.

Phiếu khảo sát được thiết kế thành 02 mẫu phiếu:

(1) Mẫu phiếu Khảo sát các huyện, thành phố (Mẫu A-H/TP): Dùng để khảo sát các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

(2) Mẫu phiếu Khảo sát các sở, ban, ngành (Mẫu B-SBN): Dùng để khảo sát các sở, ban, ngành thuộc và trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp có vị trí độc quyền; các cơ quan ngành dọc của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

 

Hồ sơ DDCI

Tài liệu và hướng dẫn sử dụng DDCI

Bảng chỉ số thành phần tính điểm khảo sát DDCI

Báo cáo chi tiết về chỉ số DDCI của các địa phương, sở ban ngành tỉnh Hà Tĩnh qua các năm.

Giải đáp những câu hỏi thường gặp về DDCI và các thông tin liên quan.

Hướng dẫn chi tiết cách tham gia phiên khảo sát DDCI dành cho các Doanh nghiệp/Hợp tác xã/Hộ kinh doanh.

Bản tin

Nhờ đâu Cục Hải quan tỉnh, TX Hồng Lĩnh đứng đầu bảng xếp hạng DDCI?

 19/04/2024

Kết quả khảo sát Bộ chỉ số DDCI Hà Tĩnh năm 2023 cho thấy, năng lực điều hành, quản lý của các sở, ban, ngành, địa phương đã được cải thiện; thứ tự xếp hạng có sự thay đổi so với năm 2022.

IPA Hà Tĩnh đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư

 19/04/2024

IPA Hà Tĩnh có chức năng tham mưu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển DN, xúc tiến đầu tư, xúc tiến du lịch, triển khai đánh giá DDCI...

DDCI Hà Tĩnh - Sở Xây dựng thuộc nhóm khá trong kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh

 19/04/2024

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 593/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh năm 2023.