Hỏi đáp


Chỉ số năng lực cạnh tranh sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND huyện, thành phố, thị xã (viết tắt: DDCI - Department & District Competitiveness Index) là một chỉ số tổng hợp sử dụng để khảo sát mức độ hài lòng của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh về các khía cạnh khác nhau trong năng lực điều hành kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh của huyện, thành phố, sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.


Mục đích

- Mục đích chung: Phát huy vai trò, trách nhiệm điều hành các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã để thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh tỉnh Hà Tĩnh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
- Mục đích cụ thể:
+ Tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư, doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;
+ Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong việc cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh của đơn vị. Kêu gọi tinh thần trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp trong việc đóng góp xây dựng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cơ quan nhà nước;
+ Trên cơ sở kết quả DDCI, nghiên cứu giải pháp để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) những năm tiếp theo.

Khảo sát chỉ số DDCI do Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo thực hiện. Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà TĨnh là đơn vị được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức thực hiện khảo sát.

Bộ Chỉ số DDCI gồm 09 chỉ số thành phần(trong đó bao gồm 08 chỉ số thành 01 chỉ số thành phần đặc thù cho các huyện, thành phố, thị xã)

Các chỉ số thành phần chung

1.     Tính minh bạch và tiếp cận thông tin

2.     Tính năng động và hiệu lực

3.     Chi phí thời gian

4.     Chi phí không chính thức

5.     Cạnh tranh bình đẳng

6.     Hỗ trợ doanh nghiệp

7.     Thiết chế pháp lý và an ninh trật tự

8.     Vai trò người đứng đầu

9.     Tiếp cận đất đai

Các chỉ số thành phần đặc thù cho huyện, thành phố

1.     Tiếp cận đất đai

Về nội dung: Phiếu khảo sát DDCI được xây dựng trên cơ sở các chỉ số thành phần đã được lựa chọn. Căn cứ trên nội dung mỗi chỉ số thành phần sẽ có các câu hỏi (tiêu chí) tương ứng với nội dung của chỉ số thành phần. Nội dung tiêu chí đảm bảo tính khái quát chung, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của huyện, thành phố, sở, ban, ngành.

Phiếu có phần trả lời câu hỏi để doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có thể bày tỏ những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải hoặc đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Phiếu không ghi tên các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được khảo sát lên trên phiếu nhằm bảo mật thông tin cho những người trả lời phiếu phản ánh ý kiến một cách trung thực, khách quan.

- Về hình thức: Phiếu khảo sát được thiết kế theo hình thức trả lời trắc nghiệm lựa chọn phương án có sẵn và có câu hỏi theo hình thức tự luận.

Phiếu khảo sát được thiết kế thành 02 mẫu phiếu:

(1) Mẫu phiếu Khảo sát các huyện, thành phố (Mẫu A-H/TP): Dùng để khảo sát các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

(2) Mẫu phiếu Khảo sát các sở, ban, ngành (Mẫu B-SBN): Dùng để khảo sát các sở, ban, ngành thuộc và trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp có vị trí độc quyền; các cơ quan ngành dọc của trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

 

- Nhóm 1: gồm 24 sở, ban, ngành cấp tỉnh:

(1) Sở Kế hoạch và Đầu tư, (2) Sở Tài chính, (3) Sở Tài nguyên và Môi trường, (4) Sở Xây dựng, (5) Sở Giao thông Vận tải, (6) Sở Công Thương, (7) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, (8) Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, (9) Sở Thông tin và Truyền thông, (10) Sở Y tế, (11) Sở Khoa học và Công nghệ, (12) Sở Giáo dục và Đào tạo, (13) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, (14) Sở Tư pháp, (15) Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, (16) Công an tỉnh, (17) Cục Thuế tỉnh, (18) Cục Hải quan tỉnh, (19) Bảo hiểm Xã hội tỉnh, (20) Ngân hàng Nhà nước tỉnh, (21) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, (22) Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, (23) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế tỉnh, (24) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.
- Nhóm 2: gồm UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Khảo sát DDCI được đánh giá bởi các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đang hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Sau khi tính toán và lựa chọn mẫu, số lượng, cơ cấu các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được khảo sát sẽ được rút gọn lại để phù hợp với các điều kiện về nguồn lực của Bộ Chỉ số nhưng vẫn đảm bảo tính đại diện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh


Khảo sát DDCI được thực hiện thông qua 02 phương pháp: Khảo sát trực tuyến qua website; Khảo sát qua thư kết hợp với phỏng vấn trực tiếp.

- Đối với phương pháp khảo sát trực tuyến: Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được lựa chọn là mẫu khảo sát truy cập vào website: ddcihatinh.vn và tham gia trả lời phiếu khảo sát trực tuyến tại website. Khuyến khích các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng phương pháp này để đảm bảo việc khảo sát được thuận tiện, nhanh chóng và chính xác.

- Đối với phương pháp khảo sát qua thư kết hợp với phỏng vấn trực tiếp: Bộ phiếu khảo sát được gửi đến doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã được lựa chọn làm đối tượng khảo sát thông qua đơn vị chuyển phát. Nhân viên chuyển phát gửi phiếu khảo sát, đôn đốc, hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trả lời và trực tiếp thu hồi phiếu khảo sát.

 

Từ kết quả được thu thập qua các phiếu khảo sát, thực hiện tổng hợp kết quả khảo sát bằng phương pháp khoa học thống kê và xếp hạng các huyện, thành phố, sở, ban, ngành theo thứ tự điểm số DDCI từ cao đến thấp với các mức xếp hạng tương ứng.

Trên cơ sở kết quả khảo sát DDCI được tổng hợp, báo cáo được xây dựng sẽ phản ánh chân thực, khách quan từ đó đưa ra được nhận định về công tác cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của các cơ quan, đơn vị trong năm 2023 và đưa ra được những khuyến nghị cụ thể cho năm tiếp theo.

Báo cáo kết quả khảo sát chỉ số DDCI được công bố công khai. Sau khi công bố chỉ số DCCI, các cơ quan, đơn vị có thành tích cải thiện môi trường kinh doanh xếp hạng cao được đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Các đơn vị xếp hạng thấp đề nghị Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vận dụng kết quả xếp hạng chỉ số DCCI là một trong những căn cứ để xem xét, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng với các chi, đảng bộ và người đứng đầu, đảm bảo chỉ số DCCI phát huy tác dụng, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại cơ quan, đơn vị nói riêng và chỉ số PCI của tỉnh nói chung.

 

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh khi tham gia khảo sát sẽ được bảo mật hoàn toàn thông tin của mình. Kết quả khảo sát chỉ dùng cho việc thống kê, nghiên cứu để đề xuất, kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong công tác chỉ đạo, điều hành cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại tỉnh. Do vậy, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh hoàn toàn yên tâm để bày tỏ những ý kiến của mình trong phiếu khảo sát