Bảng xếp hạng DDCI tỉnh Hà Tĩnh

# Sở ban ngành địa phương 2021 2023
Điểm số Xếp loại Điểm số Xếp loại
Huyện Cẩm Xuyên
13.77
Rất thấp
63.26
Khá
Huyện Vũ Quang
68.85
Khá
40.69
Tương đối thấp
Huyện Hương Khê
79.12
Tốt
82.6
Rất tốt
Thị xã Kỳ Anh
73.07
Tốt
75.27
Tốt
Thị xã Hồng Lĩnh
89.45
Rất tốt
98.42
Rất tốt
Huyện Lộc Hà
54.52
Trung bình
53.87
Trung bình
Thành phố Hà Tĩnh
80.26
Rất tốt
85.42
Rất tốt
Sở Tư pháp
68.2
Khá
66.61
Khá
Sở Lao động, thương binh và xã hội
84.48
Rất tốt
69.57
Khá
Sở Khoa học và công nghệ
79.93
Tốt
69.59
Khá
Sở Thông tin và truyền thông
79.07
Tốt
60.07
Khá
Sở Kế hoạch và đầu tư
67.8
Khá
66.06
Khá
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
80.03
Rất tốt
70.63
Tốt
Sở Tài chính
68.85
Khá
74.11
Tốt
Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
63.86
Khá
68.68
Khá
Sở Giáo dục và đào tạo
84.89
Rất tốt
70.72
Tốt
Sở Y tế
62.08
Khá
54.66
Trung bình
Sở Công Thương
77.73
Tốt
66.69
Khá
Sở Giao thông vận tải
81.52
Rất tốt
68.11
Khá
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh
83.95
Tốt
70.43
Tốt
Thanh tra tỉnh
53.76
Trung bình
-
-
Sở Tài nguyên và môi trường
61.97
Khá
56.91
Trung bình
Sở Xây dựng
77.38
Tốt
60.05
Khá
Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh
22.12
Rất thấp
59.13
Trung bình
Ban quản lý ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
49.24
Tương đối thấp
-
-
Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh
23.22
Rất thấp
34.65
Tương đối thấp
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh
92.9
Rất tốt
67.92
Khá
Bảo hiểm xã hội tỉnh
85.16
Rất tốt
39.03
Tương đối thấp
Kho bạc Nhà nước tỉnh
56.53
Trung bình
-
-
Công an tỉnh
68.98
Khá
59.75
Trung bình
Cục Thuế tỉnh
83.73
Rất tốt
46.02
Tương đối thấp
Cục Hải quan tỉnh
68.02
Rất thấp
75.33
Tốt
Huyện Thạch Hà
83.24
Rất tốt
78.2
Tốt
Huyện Can Lộc
80.25
Rất tốt
73.79
Tốt
Huyện Hương Sơn
70.84
Tốt
65.45
Khá
Huyện Nghi Xuân
69.87
Khá
58.89
Trung bình
Huyện Đức Thọ
71.56
Tốt
74.79
Tốt
Sở Khoa học và công nghệ
79.93
Tốt
69.59
Khá
Sở Thông tin và Truyền thông
79.07
Tốt
60.07
Khá
Sở Y tế
62.08
Khá
54.66
Trung bình
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
22.12
Rất thấp
59.13
Trung bình
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực khu kinh tế tỉnh
23.22
Rất thấp
34.65
Tương đối thấp