DDCI của

Huyện Cẩm Xuyên

Tháng 4, 2024

Huyện & Thành phố, Thị xã

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

13 / 13

DDCI 2021 Điểm số

13.77

DDCI 2021 Xếp loại

Rất thấp

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Huyện Cẩm Xuyên
Tiêu chí Năm 2021 2023
1 -
2.58 -
1 -
1.23 -
1.85 -
1 -
1.89 -
1 -
1.15 -
Điểm số DDCI 13.77   63.26  
Xếp hạng 13  / 13 10  / 13