DDCI của

Huyện Can Lộc

Tháng 4, 2024

Huyện & Thành phố, Thị xã

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

4 / 13

DDCI 2021 Điểm số

80.25

DDCI 2021 Xếp loại

Rất tốt

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Huyện Can Lộc
Tiêu chí Năm 2021 2023
7.65 -
8.32 -
7.73 -
9.62 -
6.8 -
8.56 -
9.64 -
7.5 -
7.05 -
Điểm số DDCI 80.25   73.79  
Xếp hạng 4  / 13 8  / 13