DDCI của

Huyện Đức Thọ

Tháng 4, 2024

Huyện & Thành phố, Thị xã

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

8 / 13

DDCI 2021 Điểm số

71.56

DDCI 2021 Xếp loại

Tốt

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Huyện Đức Thọ
Tiêu chí Năm 2021 2023
7.22 -
7.27 -
9.35 -
7.19 -
7.55 -
7.66 -
4.42 -
7.07 -
6.1 -
Điểm số DDCI 71.56   74.79  
Xếp hạng 8  / 13 7  / 13