DDCI của

Huyện Hương Khê

Tháng 4, 2024

Huyện & Thành phố, Thị xã

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

5 / 13

DDCI 2021 Điểm số

79.12

DDCI 2021 Xếp loại

Tốt

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Huyện Hương Khê
Tiêu chí Năm 2021 2023
8.07 -
7.04 -
9.07 -
8.26 -
6.47 -
8.68 -
7.23 -
7.43 -
8.22 -
Điểm số DDCI 79.12   82.6  
Xếp hạng 5  / 13 3  / 13