DDCI của

Huyện Hương Sơn

Tháng 4, 2024

Huyện & Thành phố, Thị xã

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

9 / 13

DDCI 2021 Điểm số

70.84

DDCI 2021 Xếp loại

Tốt

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Huyện Hương Sơn
Tiêu chí Năm 2021 2023
8.78 -
7.53 -
7.48 -
7.66 -
4.7 -
8.18 -
6.37 -
6 -
6.94 -
Điểm số DDCI 70.84   65.45  
Xếp hạng 9  / 13 9  / 13