DDCI của

Huyện Lộc Hà

Tháng 4, 2024

Huyện & Thành phố, Thị xã

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

12 / 13

DDCI 2021 Điểm số

54.52

DDCI 2021 Xếp loại

Trung bình

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Huyện Lộc Hà
Tiêu chí Năm 2021 2023
5.48 -
4.08 -
7.04 -
5.58 -
5.6 -
5.55 -
4.49 -
5.88 -
4.87 -
Điểm số DDCI 54.52   53.87  
Xếp hạng 12  / 13 12  / 13