DDCI của

Huyện Nghi Xuân

Tháng 4, 2024

Huyện & Thành phố, Thị xã

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

10 / 13

DDCI 2021 Điểm số

69.87

DDCI 2021 Xếp loại

Khá

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Huyện Nghi Xuân
Tiêu chí Năm 2021 2023
6.65 -
8.7 -
6.49 -
8.22 -
6.28 -
7.09 -
6.6 -
6.89 -
6.48 -
Điểm số DDCI 69.87   58.89  
Xếp hạng 10  / 13 11  / 13