DDCI của

Huyện Thạch Hà

Tháng 4, 2024

Huyện & Thành phố, Thị xã

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

2 / 13

DDCI 2021 Điểm số

83.24

DDCI 2021 Xếp loại

Rất tốt

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Huyện Thạch Hà
Tiêu chí Năm 2021 2023
8.88 -
8.17 -
9.09 -
8.48 -
7.14 -
9.45 -
6.67 -
8.44 -
8.24 -
Điểm số DDCI 83.24   78.2  
Xếp hạng 2  / 13 4  / 13