DDCI của

Huyện Vũ Quang

Tháng 4, 2024

Huyện & Thành phố, Thị xã

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

11 / 13

DDCI 2021 Điểm số

68.85

DDCI 2021 Xếp loại

Khá

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Huyện Vũ Quang
Tiêu chí Năm 2021 2023
7.02 -
6.62 -
7.71 -
6.79 -
5.1 -
7.64 -
6.37 -
8.77 -
5.99 -
Điểm số DDCI 68.85   40.69  
Xếp hạng 11  / 13 13  / 13