DDCI của

Kho bạc Nhà nước tỉnh

Tháng 4, 2024

Sở Ban Ngành

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

22 / 8

DDCI 2021 Điểm số

56.53

DDCI 2021 Xếp loại

Trung bình