DDCI của

Cục Thuế tỉnh

Tháng 4, 2024

Sở Ban Ngành

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

6 / 8

DDCI 2021 Điểm số

83.73

DDCI 2021 Xếp loại

Rất tốt

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Cục Thuế tỉnh
Tiêu chí Năm 2021 2023
9 -
7.57 -
9.19 -
8.33 -
8.18 -
8.33 -
7.48 -
8.25 -
Điểm số DDCI 83.73   46.02  
Xếp hạng 6  / 8 22