DDCI của

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

Tháng 4, 2024

Sở Ban Ngành

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

1 / 8

DDCI 2021 Điểm số

92.9

DDCI 2021 Xếp loại

Rất tốt

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh
Tiêu chí Năm 2021 2023
9.35 -
9.28 -
10 -
9.2 -
9.64 -
9.78 -
7.18 -
9.37 -
Điểm số DDCI 92.9   67.92  
Xếp hạng 1  / 8 10