DDCI của

Sở Công Thương

Tháng 4, 2024

Sở Ban Ngành

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

11 / 17

DDCI 2021 Điểm số

77.73

DDCI 2021 Xếp loại

Tốt

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Sở Công Thương
Tiêu chí Năm 2021 2023
7.63 -
7.45 -
6.3 -
8.02 -
6.63 -
7.99 -
7.26 -
8.02 -
Điểm số DDCI 77.73   66.69  
Xếp hạng 11  / 17 11