DDCI của

Sở Kế hoạch và đầu tư

Tháng 4, 2024

Sở Ban Ngành

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

17 / 17

DDCI 2021 Điểm số

67.8

DDCI 2021 Xếp loại

Khá

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Sở Kế hoạch và đầu tư
Tiêu chí Năm 2021 2023
6.48 -
6.49 -
7.27 -
7.03 -
5.86 -
7.86 -
5.4 -
6.71 -
Điểm số DDCI 67.8   66.06   60.07  
Xếp hạng 17  / 17 13   14