DDCI của

Sở Khoa học và công nghệ

Tháng 4, 2024

Sở Ban Ngành

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

9 / 17

DDCI 2021 Điểm số

79.93

DDCI 2021 Xếp loại

Tốt

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Sở Khoa học và công nghệ
Tiêu chí Năm 2021
7.07
7.61
8.76
7.68
9.01
8.37
5.71
8.29
Điểm số DDCI 79.93  
Xếp hạng 9  / 17