DDCI của

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

Tháng 4, 2024

Sở Ban Ngành

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

5 / 17

DDCI 2021 Điểm số

83.95

DDCI 2021 Xếp loại

Tốt

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh
Tiêu chí Năm 2021 2023
7.77 -
7.66 -
6.72 -
8.81 -
8.53 -
8.35 -
7.85 -
8.5 -
Điểm số DDCI 83.95   70.43   69.59  
Xếp hạng 5  / 17 5   6  / 17