DDCI của

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tháng 4, 2024

Sở Ban Ngành

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

8 / 17

DDCI 2021 Điểm số

80.03

DDCI 2021 Xếp loại

Rất tốt

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Tiêu chí Năm 2021 2023
7.46 -
8.45 -
8.59 -
7.84 -
7.25 -
8.36 -
7.71 -
8.11 -
Điểm số DDCI 80.03   70.63  
Xếp hạng 8  / 17 4