DDCI của

Sở Tài chính

Tháng 4, 2024

Sở Ban Ngành

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

14 / 17

DDCI 2021 Điểm số

68.85

DDCI 2021 Xếp loại

Khá

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Sở Tài chính
Tiêu chí Năm 2021 2023
7.77 -
7.51 -
8.97 -
9.2 -
7.96 -
9.26 -
6.53 -
50 -
Điểm số DDCI 68.85   74.11  
Xếp hạng 14  / 17 2  / 17