DDCI của

Sở Tài nguyên và môi trường

Tháng 4, 2024

Sở Ban Ngành

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

20 / 17

DDCI 2021 Điểm số

61.97

DDCI 2021 Xếp loại

Khá

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Sở Tài nguyên và môi trường
Tiêu chí Năm 2021 2023
5.38 -
7.55 -
7.5 -
5.99 -
3.86 -
7.44 -
6.15 -
5.78 -
Điểm số DDCI 61.97   56.91   54.66  
Xếp hạng 20  / 17 19   18