DDCI của

Sở Thông tin và truyền thông

Tháng 4, 2024

Sở Ban Ngành

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

10 / 17

DDCI 2021 Điểm số

79.07

DDCI 2021 Xếp loại

Tốt

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Sở Thông tin và truyền thông
Tiêu chí Năm 2021
7.67
8.86
6.32
8.8
6.04
7.5
8.25
7.67
Điểm số DDCI 79.07  
Xếp hạng 10  / 17