DDCI của

Sở Tư pháp

Tháng 4, 2024

Sở Ban Ngành

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

15 / 17

DDCI 2021 Điểm số

68.2

DDCI 2021 Xếp loại

Khá

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Sở Tư pháp
Tiêu chí Năm 2021 2023
7.66 -
8.27 -
7.08 -
8.81 -
5.42 -
7.95 -
4.82 -
5.6 -
Điểm số DDCI 68.2   66.61  
Xếp hạng 15  / 17 12