DDCI của

Sở Văn hóa, thể thao và du lịch

Tháng 4, 2024

Sở Ban Ngành

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

18 / 17

DDCI 2021 Điểm số

63.86

DDCI 2021 Xếp loại

Khá

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Sở Văn hóa, thể thao và du lịch
Tiêu chí Năm 2021 2023
6.6 -
6.86 -
6.54 -
7.37 -
5.11 -
7.53 -
4.24 -
6.67 -
Điểm số DDCI 63.86   68.68  
Xếp hạng 18  / 17 8