DDCI của

Sở Xây dựng

Tháng 4, 2024

Sở Ban Ngành

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

12 / 17

DDCI 2021 Điểm số

77.38

DDCI 2021 Xếp loại

Tốt

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Sở Xây dựng
Tiêu chí Năm 2021 2023
7.16 -
8.32 -
1.35 -
7.54 -
6.48 -
8.49 -
6.03 -
7.59 -
Điểm số DDCI 77.38   60.05  
Xếp hạng 12  / 17 15