DDCI của

Sở Y tế

Tháng 4, 2024

Sở Ban Ngành

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

19 / 17

DDCI 2021 Điểm số

62.08

DDCI 2021 Xếp loại

Khá

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Sở Y tế
Tiêu chí Năm 2021 2023
6.17 -
5.31 -
7.78 -
6.16 -
2.84 -
7.7 -
7.43 -
6.33 -
Điểm số DDCI 62.08   54.66  
Xếp hạng 19  / 17 20