DDCI của

Thanh tra tỉnh

Tháng 4, 2024

Sở Ban Ngành

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

23 / 17

DDCI 2021 Điểm số

53.76

DDCI 2021 Xếp loại

Trung bình