DDCI của

Ban quản lý ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh

Tháng 4, 2024

Sở Ban Ngành

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

24 / 5

DDCI 2021 Điểm số

49.24

DDCI 2021 Xếp loại

Tương đối thấp

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Ban quản lý ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh
Tiêu chí Năm 2021
4.57
6.45
4.95
4.02
6.32
4.38
3.17
4.84
Điểm số DDCI 49.24  
Xếp hạng 24  / 5