DDCI của

Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh

Tháng 4, 2024

Sở Ban Ngành

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

27 / 5

DDCI 2021 Điểm số

23.22

DDCI 2021 Xếp loại

Rất thấp

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh
Tiêu chí Năm 2021 2023
1.96 -
3.14 -
2.03 -
2.09 -
3.22 -
1.93 -
1.87 -
2.23 -
Điểm số DDCI 23.22   34.65  
Xếp hạng 27  / 5 24