DDCI của

Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh

Tháng 4, 2024

Sở Ban Ngành

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

28 / 5

DDCI 2021 Điểm số

22.12

DDCI 2021 Xếp loại

Rất thấp

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Ban quản lý dự án ĐTXD các công trình NN&PTNT tỉnh
Tiêu chí Năm 2021 2023
2.16 -
4.43 -
7.47 -
2.42 -
1 -
1.76 -
3.65 -
2.02 -
Điểm số DDCI 22.12   59.13   54.25  
Xếp hạng 28  / 5 17   18