DDCI của

Cục Hải quan tỉnh

Tháng 4, 2024

Sở Ban Ngành

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

16 / 8

DDCI 2021 Điểm số

68.02

DDCI 2021 Xếp loại

Rất thấp

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Cục Hải quan tỉnh
Tiêu chí Năm 2021 2023
7.4 -
9.29 -
7.68 -
7.13 -
4.36 -
6.72 -
5.89 -
6.47 -
Điểm số DDCI 68.02   75.33  
Xếp hạng 16  / 8 1  / 8