DDCI của

Công an tỉnh

Tháng 4, 2024

Sở Ban Ngành

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

13 / 8

DDCI 2021 Điểm số

68.98

DDCI 2021 Xếp loại

Khá

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Công an tỉnh
Tiêu chí Năm 2021 2023
5.86 -
8.26 -
7.89 -
6 -
6.2 -
7.52 -
5.68 -
6.96 -
Điểm số DDCI 68.98   59.75  
Xếp hạng 13  / 8 16