DDCI của

Thành phố Hà Tĩnh

Tháng 4, 2024

Huyện & Thành phố, Thị xã

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

3 / 13

DDCI 2021 Điểm số

80.26

DDCI 2021 Xếp loại

Rất tốt

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Thành phố Hà Tĩnh
Tiêu chí Năm 2021 2023
5.89 -
9.69 -
8.19 -
6.61 -
7.64 -
8.4 -
8.37 -
9.26 -
8.21 -
Điểm số DDCI 80.26   85.42  
Xếp hạng 3  / 13 2  / 13