DDCI của

Thị xã Hồng Lĩnh

Tháng 4, 2024

Huyện & Thành phố, Thị xã

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

1 / 13

DDCI 2021 Điểm số

89.45

DDCI 2021 Xếp loại

Rất tốt

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Thị xã Hồng Lĩnh
Tiêu chí Năm 2021 2023
9.21 -
8.97 -
9.72 -
8.77 -
8.54 -
9.78 -
7.74 -
8.36 -
8.99 -
Điểm số DDCI 89.45   98.42  
Xếp hạng 1  / 13 1  / 13