DDCI của

Thị xã Kỳ Anh

Tháng 4, 2024

Huyện & Thành phố, Thị xã

DDCI 2024 Xếp hạng

DDCI 2021 Xếp hạng

6 / 13

DDCI 2021 Điểm số

73.07

DDCI 2021 Xếp loại

Tốt

Xếp hạng trong Chỉ số năng lực cạnh tranh Thị xã Kỳ Anh
Tiêu chí Năm 2021 2023
7.29 -
8.24 -
7.74 -
7.81 -
5.01 -
7.92 -
9.04 -
6.64 -
6.35 -
Điểm số DDCI 73.07   75.27  
Xếp hạng 6  / 13 6  / 13