Tại sao phải triển khai DDCI ?

 23/11/2023

Thứ nhất, bộ chỉ số DDCI là cơ sở giúp UBND tỉnh xây dựng động lực, hệ thống hành động và giám sát nhằm liên tục cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh và môi trường đầu tư kinh doanh. 


Thứ hai, việc xếp hạng trong nội bộ tỉnh tạo động lực cạnh tranh giữa các Địa phương, Sở, Ban, Ngành và là kênh thông tin, giám sát hữu hiệu giữa UBND tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ công, tiến tới cải thiện chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh. 


Thứ ba, cung cấp các bằng chứng/cơ sở vững chắc thúc đẩy việc xây dựng kế hoạch và triển khai các chương trình mục tiêu và phát triển kinh tế vùng của Chính phủ.


Cũng giống như bộ chỉ số PCI, DDCI tổng hợp điểm của các đơn vị đánh giá, từ đó tạo sự cạnh tranh giữa các đơn vị tham gia đánh giá. Hơn 100 chỉ tiêu thông tin đánh giá sẽ hỗ trợ các đơn vị xác định điểm mạnh, điểm yếu và khoảng cách với yêu cầu, kỳ vọng của doanh nghiệp. Việc xếp hạng tạo động lực cạnh tranh và kích thích những thay đổi, sáng tạo nhằm phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu của từng địa phương, sở, ngành. Bộ chỉ số DDCI cũng hỗ trợ các đơn vị học tập đơn vị dẫn đầu trong từng lĩnh vực, qua đó xây dựng kế hoạch hành động cụ thể cải thiện điểm số DDCI trong năm sau.

Bích Ngọc

Nguồn: Nguồn: DDCI online