Thời gian lấy phiếu chỉ số DDCI đã kết thúc.

Cảm ơn Quý đơn vị đã quan tâm. Trân Trọng cảm ơn !