Hơn 2.000 doanh nghiệp “chấm điểm” sở, ngành, UBND cấp huyện

 14/11/2023

Năm 2023, DDCI Hà Tĩnh tiến hành đánh giá 24 sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND 13 huyện, thị, thành phố với quy mô khảo sát hơn 2.000 doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh.